Άρθρα »

Sales tax

Στην Ευρώπη υπάρχει ΦΠΑ - στις ΗΠΑ Sales tax
Στην Ευρώπη, οι εταιρείες που ανήκουν στην αλυσίδα παραγωγής υπολογίζουν τον ΦΠΑ που καταβάλλει ο καταναλωτής στο κράτος σε αναλογία με την προστιθέμενη αξία τους. Το αμερικανικό Sales tax, από την άλλη πλευρά, χρεώνεται εξ ολοκλήρου από την εταιρεία που πραγματοποίησε την πώληση καταναλωτή. Το Sales tax καταβάλλεται σε τοπικούς φορείς εκμετάλλευσης, όχι στο κράτος.