Υπολογισμός ΦΠΑ  ypologismosfpa.com

Υπολογισμός ΦΠΑ

Ελλάδα:  24%  13%  6%  

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε δύο τιμές. Μην συμπληρώσετε το νόμισμα.

ΦΠΑ %: %
Τιμή χωρίς ΦΠΑ:
Τιμή με ΦΠΑ:
ΦΠΑ ποσό:

Δείτε επίσης: Τοις εκατό αριθμομηχανή


Ο Υπολογιστής ΦΠΑ απαιτεί 2 τιμές. Μπορείτε π.χ. να βάλετε το ποσοστό (%) του φπα και την τιμή, και να σας δώσει αποτέλεσμα την τιμή χωρίς ΦΠΑ. Όλες οι τιμές (με και χωρίς ΦΠΑ) στρογγυλοποιούνται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον ΦΠΑ% κάνοντας κλικ στο ποσοστό που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.

Ελλάδα

κανονικού24%
μειωμένο13%
6%
Δείτε επίσης:http://www.gsis.gr/

Ιστοσελίδες και αριθμομηχανές για κάθε μέρα:


Μετατροπέας νομισμάτων | Δείκτης μάζας σώματος | Μεταβολικό βάρος | Ρίξε κέρμα | Τένις βαθμολόγησης | Λέξεις Μετρητής και μετρητή χαρακτήρων | Μέσος όρος

Υπολογισμός ΦΠΑ | Τοις εκατό αριθμομηχανή | Προστασία Δεδομένων | Σχόλιά / Language corrections


VAT-calculator.net: Βουλγαρία | Δημοκρατία της Τσεχίας | Γερμανία | Δανία | Εσθονία | Ισπανία | Γαλλία | Ελλάδα | Ουγγαρία | Ιταλία | Λιθουανία | Λετονία | Ολλανδία | Νορβηγία | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Σλοβενία | Σλοβακία | Σουηδία | Τουρκία | Φινλανδία

arkikoodi.com/el