Υπολογισμός ΦΠΑ  ypologismosfpa.com

Υπολογισμός ΦΠΑ

Ελλάδα:  24%  13%  6% 

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε δύο τιμές. Μην συμπληρώσετε το νόμισμα.

ΦΠΑ %: %
Τιμή χωρίς ΦΠΑ:
Τιμή με ΦΠΑ:
ΦΠΑ ποσό:

Δείτε επίσης: Τοις εκατό αριθμομηχανή


Ο Υπολογιστής ΦΠΑ απαιτεί 2 τιμές. Μπορείτε π.χ. να βάλετε το ποσοστό (%) του φπα και την τιμή, και να σας δώσει αποτέλεσμα την τιμή χωρίς ΦΠΑ. Όλες οι τιμές (με και χωρίς ΦΠΑ) στρογγυλοποιούνται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον ΦΠΑ% κάνοντας κλικ στο ποσοστό που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.

Ελλάδα

κανονικού24%
μειωμένο13%
6%
Δείτε επίσης:http://www.gsis.gr/

Άρθρα:


Στην Ευρώπη υπάρχει ΦΠΑ - στις ΗΠΑ Sales tax

Στην Ευρώπη, οι εταιρείες που ανήκουν στην αλυσίδα παραγωγής υπολογίζουν τον ΦΠΑ που καταβάλλει ο καταναλωτής στο κράτος σε αναλογία με την προστιθέμενη αξία τους. Το αμερικανικό Sales tax, από την άλλη πλευρά, χρεώνεται εξ ολοκλήρου από την εταιρεία που πραγματοποίησε την πώληση καταναλωτή. Το Sales tax καταβάλλεται σε τοπικούς φορείς εκμετάλλευσης, όχι στο κράτος.

Ιστορία της φορολογίας

Πολλοί από τους σημερινούς φόρους χρησιμοποιούνταν ήδη στην Αρχαιότητα. Η λήψη αποφάσεων για τη φορολογία έχει μεταφερθεί από τους αυταρχικούς στα κοινοβούλια και το επίπεδο της φορολογίας έχει αυξηθεί. Σε παλαιότερες εποχές οι φόροι χρησιμοποιούνταν για να διεξάγουν πολέμους, σήμερα οι φόροι χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση των κρατών πρόνοιας.

Υπολογισμός ΦΠΑ   Άρθρα   Προστασία Δεδομένων   Σχόλιά / Language corrections

VAT-calculator.net: Βουλγαρία   Δημοκρατία της Τσεχίας   Γερμανία   Δανία   Εσθονία   Ισπανία   Γαλλία   Ελλάδα   Ουγγαρία   Ιταλία   Λιθουανία   Λετονία   Ολλανδία   Νορβηγία   Πολωνία   Πορτογαλία   Ρουμανία   Σλοβενία   Σλοβακία   Σουηδία   Τουρκία   Φινλανδία

Calculaterix.com
Ιστοσελίδες και αριθμομηχανές για κάθε μέρα