Υπολογισμός ΦΠΑ  ypologismosfpa.com

Υπολογισμός ΦΠΑ

Ελλάδα:  24%  13%  6% 

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε δύο τιμές. Μην συμπληρώσετε το νόμισμα.

ΦΠΑ %: %
Τιμή χωρίς ΦΠΑ:
Τιμή με ΦΠΑ:
ΦΠΑ ποσό:

Δείτε επίσης: Τοις εκατό αριθμομηχανή


Ο Υπολογιστής ΦΠΑ απαιτεί 2 τιμές. Μπορείτε π.χ. να βάλετε το ποσοστό (%) του φπα και την τιμή, και να σας δώσει αποτέλεσμα την τιμή χωρίς ΦΠΑ. Όλες οι τιμές (με και χωρίς ΦΠΑ) στρογγυλοποιούνται στα 2 δεκαδικά ψηφία.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον ΦΠΑ% κάνοντας κλικ στο ποσοστό που αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα.

Ελλάδα

κανονικού24%
μειωμένο13%
6%
Δείτε επίσης:http://www.gsis.gr/

Υπολογισμός ΦΠΑ   Προστασία Δεδομένων   Σχόλιά / Language corrections

VAT-calculator.net: Βουλγαρία   Δημοκρατία της Τσεχίας   Γερμανία   Δανία   Εσθονία   Ισπανία   Γαλλία   Ελλάδα   Ουγγαρία   Ιταλία   Λιθουανία   Λετονία   Ολλανδία   Νορβηγία   Πολωνία   Πορτογαλία   Ρουμανία   Σλοβενία   Σλοβακία   Σουηδία   Τουρκία   Φινλανδία

Calculaterix.com
Ιστοσελίδες και αριθμομηχανές για κάθε μέρα